PROIECT ATELIER SCHMIDT

3138 voturi

INTRODUCERE

Amplasamentul studiat se află la limita vestică a Cetății, direcția de dezvoltare fiind condiționată de paralelismul dintre râul Crișul-Repede și strada Independenței și este elementul de legătură dintre două spații publice importante la nivel local, Piața Unirii și Piața 1 Decembrie.

Spre deosebire de caracterul bine definit al Pieței Unirii (cel mai important spațiu urban al orașului) și al Pieței 1 Decembrie (principala piață comercială a orașului), terenul studiat a suferit în timp numeroase modificări, caracterul efemer al funcțiunilor private adăpostite, au permis în prezent eliberarea terenului în căutarea unei funcțiuni coagulante cu caracter public care să ofere identitate zonei și să pună în valoare calitățile cadrului construit.

DISFUNCȚIONALITĂȚI

În prezent, amplasamentul studiat este exclus din parcursul pietonal al locuitorilor și al turiștilor, iar relația cu fondul construit valoros adiacent pieței care definește spațiul public este neglijată. (Palatul Vulturul Negru, Sinagoga Neologă Sion)

PROPUNERI

În scopul creării unei coerențe a spațiului public la nivel funcțional și stilistic, se propun o serie de intervenții care au la bază MIȘCAREA și FLUIDITATEA care se vor transpune în cadrul urban.

Se constată o fluiditate în toate formele construite caracteristice centrului orașului, alăturată cursivității parcursului de apă al râului Crișul-Repede, ce impun în mod natural și firesc preluarea acestora în rezolvarea arhitectural-urbanistică a traseelor și a spațiilor generate de cadrul construit și natural.

Funcțional, propunerea determină conturarea a trei zone de interes cu caractere diferite, cu posibilități multiple de utilizare și anume:

 • ZONA 1- Zona de promenadă, de repaos temporar și de loisir
  Parcursul pornește din vecinătatea Podului Sf. Ladislau, învăluie statuia lui Mihai Eminescu și creează zone de ședere la adăpostul vegetației înalte propuse. Acest segment îndeplinește și rolul de barieră fonică între tumultul prezent la vest și noul spațiul public creat.
  Al doilea parcurs posibil se poate efectua prin intermediul pasarelei care străbate întreaga amenajare de la vest la est și oferă puncte de belvedere spre diferite zone ale orașului.
 • Zona 2- The Palm – Palma - Zona de belvedere, multifuncțională
  Spațiul central al amenajării este conturat de poziționarea deasupra gradenelor existente, a unei structuri spațiale care determină două zone de interes diferite și anume: o zonă la nivelul superior care oferă perspective ample asupra orașului și o zonă la nivelul inferior, ferită de intemperii care poate acomoda diverse activități (de ședere, socializare) și evenimente social-culturale.
  Denumirea acestei structuri - The Palm-Palma este conceptual aleasă datorită formei și a semanticii cuvântului palmă (sub palmă - rol protector: a ține în palmă - a oferi).
 • Zona 3- Foyer-ul
  Această zonă are rol de foaier, este principalul loc de adunare din propunerea de amenajare și deschide astfel căile trecătorilor pentru a descoperi întreaga zonă (coborârea spre gradenele Crișului-Repede pentru un eventual concert sau eveniment public desfășurat pe scena-ponton, vizitarea Sinagogii Neologă, relaxarea în zona alimentației publice din jurul acesteia, accesarea traseului de la nivelul superior al pasarelei, trecerea spre spațiile ocrotite ale restului amplasamentului).
  Zona cuprinde un obiect-simbol cu rol dublu:
  1. de tip poartă - fiind situat pe traseul principal al amenajării, la intrarea în foaier, de unde se distribuie toate spațiile propuse și
  2. de tip ramă, fiind poziționat în fața sinagogii are rolul de a de încadra precum un tablou imaginea monumentului istoric- construcție, fiind astfel integrată în circuitul turistic (cadru pentru efectuarea fotografiilor).

RELATIA-TRECUT-PREZENT-VIITOR

Această relație este materializată în cadrul conceptului, în principal prin crearea posibilității desprinderii de la sol a trecătorilor, prin intermediul unei pasarele cu linii fluide care oferă o altă perspectivă asupra sitului și a vecinătăților și valorifică unghiuri încă neexploatate.

Folosirea tehnologiilor moderne de punere în operă a materialelor deja consacrate, asigură caracterul contemporan al spațiului public proiectat, nealterând, ba chiar sporind vizibilitatea asupra comorilor arhitecturale nemuritoare.

VEGETATIA

Vegetația matură prezentă la fața locului, se află într-o stare bună de vegetație, așadar se propune păstrarea acesteia și crearea unei bariere fonice. Vegetația de înățimi reduse va fi distribuită în mod egal pe toată suprafața amenajării. Spațiile verzi apar și sub forma unor movile de pământ însămânțate cu gazon-relief urban.

STEREOTOMIA PAVAJULUI

Cadrul construit existent pe parcela studiată, precum și relațiile cu vecinătățile dictează direcția de parcurgere a spațiului, (de la vest la est), iar forma fluidă atribuită traseelor are ca inspirație mișcarea apei, a râului Crișul-Repede.

Prin urmare, stereotomia pavajului evidențiază parcursul pietonal pe amplasament și este susținut de forma și dimensiunea materialelor de finisaj alese - plăci granit - dimensiuni variabile, piatră cubică, rigole de granit.

MOBILIER URBAN

În fiecare zonă/unitate funcțională, mobilierul este adaptat nevoilor și acțiunilor utilizatorilor, așadar există obiecte pentru șezut care preiau topografia spațiilor verzi și obiecte de șezut sub formă unor cercuri care au și rolul de jardinieră - în zonele destinate relaxării, iar în zonele destinate activităților/evenimentelor social-culturale se găsesc gradenele.

Sistemul de iluminat este format din corpuri verticale tratate minimal, din benzi LED pentru obiectele de șezut, pentru pasarelă și spoturi pentru evidențierea unor zone/elemente importante.

Coșurile de gunoi au fost alese datorită designului ergonomic și minimal care se integrează în totalitate în amenajarea propusă.

CONCLUZIE

Soluția arhitectural-urbanistică propusă în proiectul de față, vine în rezolvarea discrepanțelor existente în zona studiată și este concepută precum o punte care face legături între spațiile publice pe direcția est-vest și nord-sud. Sunt conturate mai multe trasee pietonale și spații urbane cu caractere diferite, care pun în valoare cadrul natural și construit valoros al orașului Oradea.

3138 voturi

REGULAMENT VOT


 • Votul poate fi exprimat exclusiv de cei care locuiesc azi în Oradea și au C.I. cu domiciliul în Oradea
 • Votul poate fi exprimat pe baza datelor personale (pentru a verifica domiciliu) și pentru un singur proiect;
 • Votul multiplu este exclus deoarece orice vot este atribuit unui CNP valid la momentul votului în Oradea;
 • Dacă datele personale oferite nu coincid cu baza noastră de date, votul se înregistrează, dar se validează doar după ce au fost verificate datele oferite. Un mail va confirma înregistrarea opțiunii de vot;
 • După exprimarea votului veți primi un mail de confirmare;