PROIECT SINESTEZIA CONCEPTUAL STUDIO

609 voturi

Conceptul propus se bazează pe evidențierea calităților existente ale proximității zone studiate, a eleganței arhitecturale, definind o amenajare deschisă, permeabilă la scară urbană, care prin subtile intervenții și metafore spațiale face referire la evenimente locale importante, lăsând însă spațiu și pentru exprimare actuală a comunității. Astfel, amenajarea se concentrează în jurul celor doi poli existenți (cele două spații de cult), dar și a elementelor-simbol de reconciliere și comunicare civico-urbană propuse (pasarela și platforma-oglindă), desfășurându-se longitudinal prin intermediul unei fine segmentări funcțional-spațiale. Așadar, de-a lungul axului paralel cu Crișul Repede se regăsesc atât zone liniștite, cu locuri de stat fixe, oaze în jurul vegetației înalte sau a oglinzilor statice de apă, ce captează momentul-prezent, prin simțurile stimulate, fiind propice meditației, contemplării, memoriei, cât și trasee active, cu diferențe de nivel și de percepție asupra pieței, locuri de stat dinamice, ce permit personalizarea amenajării spațiului public, ape curgătoare, promenade și trasee pentru biciclete. Întregul parcurs secvențial se desfășoară în trama carteziană, unificatoare a pardoselii de travertin propuse.

Astfel, parcursul simbolic al spațiului este inițiat în proximitatea Sinagogii Neologe Sion, unde atmosfera este contemplativă, meditativă, fiind propusă pentru evenimente culturale. Detaliul specific acestei zone este medalionul de bronz cu inscripționări tematice, încastrat în pardoseală, și propus a fi realizat de artiști orădeni, care, prin intermediul conștiinței locale, onorează memoria comunității evreiești supuse unui tragic tratament în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Acest detaliu continuă povestea comunității până la capătul traseului, înspre Piața Unirii, însă fără inscripționări suplimentare, devenind un element implicit al amenajării și un simbol al conștiinței locale.

Pasarela circulară, ce sprijină pe volumul accesului și iese falnic în consolă înspre mal, reprezintă următoarea etapă a parcurgerii traseului, definind o zonă dinamică și ludică. Astfel, la intersecţia axelor majore - longitudinal, între cele două spaţii de cult pe post de cap de perspectivă şi transversal, între frontul construit şi râu, se creează un cerc al comunicării şi comuniunii, al... Oradei (,,Várad, Várda, Varadia... echivalând cu toponimul românesc cetățeni”*), menit să unească trecut cu viitor şi ţărm cu râu, înspre dialogul dintre cetăţenii săi, respectiv dintre aceştia şi mediu, privindu-l din toate cele trei perspective posibile (dedesubtul, la nivelul şi deasupra sa, poziţii succesive ce se parcurg o dată cu traseul unduitor al rampei pasarelei). Această dinamică formal-funcțională este susținuță de elementele amenajării care îndeamnă la explorare, joc și experiment, cum ar fi oglinda de apă în care se poate păși, spațiile verzi în care se poate sta, amfiteatrele, locul de joacă cu platforme mișcătoare, treptele acoperite de cascada de apă, coborârea și deschiderea spre râu, respectiv suprafața reflexivă de pe intradosul pasarelei care amplifică multitudinea de stimuli activi.

Apoi, zona promenadei se înființează prin intermediul unui spațiu liber a fi utilizat pentru diverse organizări de evenimente, având puncte fixe date de oaze de umbră și contemplare în jurul magnoliilor, dar și libertatea de a amenaja și personaliza locul prin intermediul mobilierului flexibil. În urma studiului dendrologic și analizei florei locale, copacii propuși spre plantare sunt magnolii, atât datorită valențelor lor simbolice profunde, a esteticii plăcute ce vine în completarea eleganței arhitecturale a zonei, cât și prin prisma faptului că se regăsesc în specificul local, care reprezintă inspirația principală a conceptului.

Punctul culminant al traseului este dat de obiectul simbol propus. Plecând de la Oradea ca meridian 0 (între 1464-1667*), acesta readuce fin în atenţie astronomia orădeană (vezi Tabula Varadiensis a lui Georg von Peuerbach), prin reflectarea cerului şi a stelelor. De-asemenea, în oglindă se reflectă şi momentul-prezent, fiind un semnal de conştientizare pentru utilizatorii platformei. Mai mult decât atât, prin mişcarea lentă de schimbare a unghiului în funcţie de greutatea şi dispunerea utilizatorilor pe platformă, acestora li se aduce în atenţie importanţa colaborării şi comunităţii, echilibrul platformei neputând fi restabilit decât prin comunicarea dintre ei.

Conceptul de iluminat propus este menit să valorifice atmosfera zonei. Acesta se subordonează ideii generatoare a proiectului, reinterpretând rolul iluminatului pe trei paliere complementare. Astfel, la nivel funcţional, necesităţile iluminatului public sunt respectate prin existenţa stâlpilor de iluminat de înălţime medie. Din punct de vedere arhitectural, direcţia subtil subliniată de iluminatul punctual încastrat în pardoseală creează o relaţie sugerată între cei doi poli majori ai piaţetei (prin alinierea şi la poziţia statuii). Mai mult decât atât, oglinzile de apă propuse, menite să reflecte mereu cerul, invită stelele mai aproape...

609 voturi

REGULAMENT VOT


  • Votul poate fi exprimat exclusiv de cei care locuiesc azi în Oradea și au C.I. cu domiciliul în Oradea
  • Votul poate fi exprimat pe baza datelor personale (pentru a verifica domiciliu) și pentru un singur proiect;
  • Votul multiplu este exclus deoarece orice vot este atribuit unui CNP valid la momentul votului în Oradea;
  • Dacă datele personale oferite nu coincid cu baza noastră de date, votul se înregistrează, dar se validează doar după ce au fost verificate datele oferite. Un mail va confirma înregistrarea opțiunii de vot;
  • După exprimarea votului veți primi un mail de confirmare;