PROIECT HEIM KUNTSCHER ARCHITEKTEN

164 voturi

CONCEPT

Propunerea pentru centrul orașului Oradea are ca scop crearea unei succesiuni de spații publice, o variațiune de spații eveniment. Hala de vis-a-vis de Primăria Oradea împreună cu biserica Sf. Ladislau vor crea un portal spre oraș și vor marca sosirea dinspre centrul vechi în Piața Unirii. Astfel va fi definită intersecția a două axe importante ale orașului, anume Piața Regele Ferdinand - Piața Unirii și Strada Independenței. Structura propusă se definește prin repetiția unui element tip arcadă, ce se va identifica de-a lungul malului râului Crișul Repede. Elementul repetitiv prezintă mici variațiuni, în funcție de momentul pe care îl marchează (ex. Statuia lui M. Eminescu, șerpuire a malului) și se transformă într-un element arhitectural eveniment la capul de pod Sf. Ladislau.

CONTEXTUL URBAN

Propunerea acceptă include și elementele deja aflate pe sit, astfel încât volumele existente vor fi încapsulate de noua structură, fără a nega sau modifica construcțiile. Proiectul are în vedere structurarea spațiului exterior și se integrează pe toată lungimea lotului, între Sinagoga Neologă și Podul Sf. Ladislau. Astfel structura se desfășoară linear, orizontal și integrează zona publică de parter a orașului, definește lateralele Străzii Independenței și păstrează intactă silueta orașului vechi, văzută de pe malul drept al râului. Totodată, structura urmează atât malul, cât și strada, creând astfel spații publice de tip piețe, cu diferite calități. Structura de bloc și curte interioară identificată deja în trecut, de-a lungul râului este astfel extinsă prin structura nou propusă. Toate aceste aspecte susțin conservarea contextului istoric - urban.

TRASEE ȘI CONEXIUNI

Structura alcătuită din bolți în cruce alcătuiește pasajul de-a lungul râului și al orașului. Aceasta începe la podul Sf. Ladislau, cu un moment arhitectural - HALA - ca punct de întâlnire pentru oraș. Pietonii vor fi însoțiți și ghidați de-a lungul râului într-un ritm de lumină și umbră. Pasajul traversează piața creată în fața Sinagogii și se continuă de-a lungul Străzii Independenței. Arcadele se finalizează pe partea orașului, în dreptul Sinagogii. Se marchează și se înrămează astfel zona de acces în Sinagogă, deschisă spre Str. Independenței. Trecerea de pe partea apei spre partea de oraș este generată de prezența parcării, acceptată în propunere. În jurul volumului se regăsesc arcadele, ca zone "tampon" între traseu și arena formată pe acoperișul intrării în parcare, îngrădită pe cele patru laturi. Contactul cu râul este marcat de câte un portal, marcând treptele, cât și rampa, acceptate și ele în propunere. Văzută de pe partea opusă a râului, structura propusă se poate defini ca un front închis, cu deschideri ample ce vor lăsa orașul și râul să comunice. De observat este și prezența statuii lui M. Eminescu, ce se înalță deasupra structurii propuse și totodată este accesibilă dinspre oraș.

FOLOSINȚĂ ȘI FUNCȚIUNI

Se observă apariția unei succesiuni de spații publice cu funcțiuni variate . Piața nou formată din fața Sinagogii evidențiază prezența acesteia și amintește de intrarea inițială, ghidează pietonii spre râu și spre zona dintre râu și Sinagogă. Prin suprafața alocată generos acestei piețe, se poate vorbi de organizarea diferitelor târguri săptămânale, evenimente sportive sau întâlniri de grup. Următorul spațiu public, având un caracter introvertit, se desfășoară preponderent pe acoperișul în pantă al clădirii de intrare în parcarea subterană. Se poate vorbi despre o arenă dedicată unui număr mare de spectatori, ce vor avea acces și pe acoperișul structurii propuse. Deoarece este un spațiu public, arena se poate folosi în timpul zilei de fiecare locuitor sau vizitator al orașului, iar seara, în funcție de evenimentele propuse - cinema, concert, nocturne de poezie, dans - poate avea un acces limitat. "Zonele-tampon" create prin intermediul arcadelor pot fi interioare ce adăpostesc casa de marcat, barul, zona de informații etc. A treia zonă publică se definește prin prezența vegetației în centrul orașului, mult dorită de locuitori. Aceasta va fi o oază de verdeață în centrul complet pavat al orașului, unde oamenii se pot relaxa sau organiza chiar picnicuri.

CONSTRUCȚIE ȘI MATERIALE

Din cauza faptului că lotul este în mare parte ocupat de o parcare subterană, se propun preponderent zone libere, iar în cazul structurilor, se are în vedere utilizarea punctuală a elementelor prefabricate în beton, în nuanțe rosé. Structura se va sprijini pe zidul existent dinspre râu și se va dezvolta spre oraș. O structură opțională din metal va marca prezența arenei și va susține elementele textile impermeabile, astfel încât aceasta va fi în folosință, indiferent de vreme. Zonele pavate vor avea diferite texturi, în funcție de dimensiunile pietrelor și tipul de șlefuire. Întreaga structură va fi iluminată, astfel încât parcurgerea pasajului să se desfășoare în siguranță, să fie una plăcută pietonilor și să atragă cât mai mulți vizitatori. Cele trei puncte de interes - hala - respectiv porțile de acces spre râu, cât și arena vor deveni puncte catalizatoare. Propunerea va transforma centrul orașului Oradea într-un pol-urban catalizator, punând la dispoziție o variațiune de spații publice pentru întâlniri cu diverse scopuri - de la cele informale, până la cele de aprovizionare, sportive, culturale, de tip eveniment. Volumul astfel propus va fi unul simbolic pentru oraș, ce va reda identitatea și va menține structura urbană istorică, va conserva imaginea orașului vechi, va reconecta nivelul orașului cu cel al apei și va plasa actuala parcare într-un plan secundar.

164 voturi

REGULAMENT VOT


  • Votul poate fi exprimat exclusiv de cei care locuiesc azi în Oradea și au C.I. cu domiciliul în Oradea
  • Votul poate fi exprimat pe baza datelor personale (pentru a verifica domiciliu) și pentru un singur proiect;
  • Votul multiplu este exclus deoarece orice vot este atribuit unui CNP valid la momentul votului în Oradea;
  • Dacă datele personale oferite nu coincid cu baza noastră de date, votul se înregistrează, dar se validează doar după ce au fost verificate datele oferite. Un mail va confirma înregistrarea opțiunii de vot;
  • După exprimarea votului veți primi un mail de confirmare;