PROIECT MUUN CONCEPT A.B.

3553 voturi

Soluţia arhitecturală pe care o propunem s-a dezvoltat din analiza elementelor de arhitectură, urbanism şi ambient peisajer existente în situ, şi anume: stilurile clădirilor învecinate, volumul principal ce serveşte ca acces spre parcarea subterană, clădirea secundară, statuia, mobilierul urban deja existent şi ambientul riveran.

Pentru a genera un volum – simbol solicitat de tema concursului şi pentru a acorda spaţiului funcţia catalizatoare de pol urban, am decis să dezvoltăm un spaţiu reprezentativ pentru oraşul contemporan prin reinterpretarea în cheie modernă a elementelor decorative specifice pentru perioada Art Nouveau - Secession, stiluri ce definesc identitatea culturală a Oradiei.

De asemenea, am urmărit ca soluţiile propuse să asigure atât coerenţa stilistică necesară, cât şi o flexibilitatea funcţională optimă.

Pentru a armoniza toate componentele conceptului nostru cu contextul urban şi stilistic al sitului, am ales o soluţie arhitecturală complexă, structurată pe două paliere complementare.

Soclul

Primul palier, cel de bază, este conceput în directă legătură şi condiţionare cu amplasamentul deja construit al parcării subterane. În acest sens, am anvelopat volumul existent cu o suprafaţă opacă din piatră (granit auriu), ale cărei module au fost montate pe o structură individuală metalică. Structura afectează minimal volumul existent, ce joacă doar rolul de sprijin lateral. În acest fel este asigurată viabilitatea structurii iniţiale.

Învelişul din piatră este alcătuit din module decorate cu simboluri florale, puternic stilizate în manieră Secession. Ele sunt rotite din planul faţadei într-un uşor decroş ce asigură jocul de lumini şi ventilaţia suportului. Tehnic, aceste module sunt realizate prin frezare.

Modulele accentuează verticalitatea ansamblului şi conferă simetrie intervalelor, simetrie ce se regăseşte frecvent în stilul Secession din Oradea. Ritmurile sunt obţinute prin fantele de lumină orientate divergent în raport cu axul central. Astfel, din orice unghi este privit, atât în regim diurn cât şi nocturn, spectacolul vizual se schimbă continuu.

Acest înveliş de piatră formează elementul protector unitar al ansamblului arhitectural şi al funcţiunilor relaţionate nemijlocit cu pietonul, fiind vizibil în mod special de-a lungul tronsonului străzii Independenţei, tangent la partea carosabilă. Jocul vizual este destinat doar pietonilor.

Cupola

Deasupra clădirii existente am proiectat un volum din sticlă ce adăposteşte o galerie de artă şi un desfăşurător temporal al istoriei arhitecturii oraşului Oradea din ultimii 200 de ani (montaj foto). Acest volum din sticlă transparentă constituie, în fapt, elementul simbolic esenţial al ansamblului, cu rolul de a evidenţia şi proteja elementele reprezentative pentru epoca 1900 din arhitectura orădeană.

Cupola de sticlă este montată pe o structură metalică retrasă din planul soclului de piatră. Structura metalică este decorată în spirit Art Nouveau cu elemente florale, inimi şi boabe de fasole, dar şi cu elemente geometice de tip Secession. Volumul vitrat este pus în relaţie stilistică directă cu pasajul de sticlă şi cu cupola Palatului Vulturul Negru, pe care le reinterpretează în limbaj arhitectural contemporan.

Din punct de vedere tehnic, transparenţa totală a pereţilor este asigurată prin prinderea lor cu buloane de tip „spider”. Pilele verticale ce susţin acoperişul sunt transformate în simezele galeriei de artă, conforme conceptului de „cub alb” („white cube” concept). În interiorul galeriei sunt integrate funcţiunile generate de parcarea subterană, anume uşa ascensorului şi cuşca cu gurile de aerisire.

Din punctul de vedere al compoziţiei arhitecturale, volumul de sticlă este retras perimetral faţă de planul învelişului de piatră. Pe suprafaţa rezultată prin retragere am amplasat un mic bazin pentru a genera o reflexie pe trei laturi a spaţiului expoziţional. În acest fel, pereţii de sticlă devin aproape imperceptibili.

Suprafaţa vitrată este proiectată să aibă o dublă expresivitate, una diurnă şi una nocturnă. Pe timp de zi, suprafaţa vitrată verzuie şi bazinul de apă reflectă ca o oglindă toate elementele din jur şi pare că se dizolvă în mediul înconjurător, nefiind un obstacol vizual.

Accesul către spaţiul expoziţional este posibil cu liftul deja amplasat pentru a asigura circulaţia la nivelurile parcării. Din zona pietonală accesul se face prin treptele ce sunt flancate în dreapta de o amplă cădere de apă, iar în stânga de gradene cu vegetaţie ce coboară în cascadă pe peretele lateral al clădirii.

Zona de accese şi interacţiune pietonală

O atenţie specială am acordat-o fluxului pietonal şi celui velo. Acesta se desfăşoară pe partea protejată a esplanadei, definită de piaţetă şi de zonele de promenadă. Zonele de circulaţie şi acces sunt trasate prin intermediul spaţiilor verzi. Clădirea secundară are asigurate zonele de acces tot dinspre zona pietonală.

Spaţiul dintre cele două clădiri este amplificat în axul accesului secundar de nord al pasajului Vulturul Negru, acest spaţiu fiind o arteră esenţială în fluxul pietonal şi pe care am considerat că este foarte important să-l evidenţiem. Acestui acces i-am acordat o maximă amplitudine prin prezenţa a două „canaturi” de porţi monumentale, deschise în evantai spre spaţiul interior pietonal. Porţile sunt şi elementele de legătură dintre corpul nou şi clădirea secundară, anvelopată tot cu module verticale.

Zona Verde

Am definit liniile de forţă care direcţionează circulaţia în spaţiul interior prin gestionarea cu generozitate a zonelor verzi. În partea vestică am lăsat ca locul să fie umbrit de perdeaua de copaci existentă. În partea de est, unde planşeul de beton al parcării nu permite plantarea pomilor, am optat pentru o vegetaţie alcătuită din gazon şi arbuşti plasate pe „lentile” de iarbă.

Aceste „lentile” sunt, de fapt, uşoare denivelări organice curbilinii, lipsite de borduri, ce se nasc direct din planul de călcare. Am redirecţionat fluxul pietonal ce mergea în paralel cu strada printr-o parcelă „verde” cu trasee curbilinii naturale. Statuia poetului Mihai Eminescu este pusă în valoare prin remodelarea soclului pe trasee curbilinii şi printr-o reamplasare cu vizibilitate optimă.

Ghidajele de circulaţie sunt sugerate cu mijloace optice, prin texturarea pavimentului şi prin indicatorii de lumină. În acest fel, proiectul nostru se racordează firesc la proiectul deja existent, potenţând valenţele arhitecturale ale sitului: pasaj, pentru public, punct de belvedere şi spaţiu contemplativ.

3553 voturi

REGULAMENT VOT


  • Votul poate fi exprimat exclusiv de cei care locuiesc azi în Oradea și au C.I. cu domiciliul în Oradea
  • Votul poate fi exprimat pe baza datelor personale (pentru a verifica domiciliu) și pentru un singur proiect;
  • Votul multiplu este exclus deoarece orice vot este atribuit unui CNP valid la momentul votului în Oradea;
  • Dacă datele personale oferite nu coincid cu baza noastră de date, votul se înregistrează, dar se validează doar după ce au fost verificate datele oferite. Un mail va confirma înregistrarea opțiunii de vot;
  • După exprimarea votului veți primi un mail de confirmare;