PROIECT MLADIN WORKSHOP FOR ARCHITECTURE

1544 voturi

Situat în zona centrală a orașului, zonă puternic marcată de amprenta stilului Art Nouveau, situl propus spre amenajare reprezintă în mod simbolic confluența dintre trecut și viitor. Oferind utilizatorilor o serie de spații care vin să complementeze Piața Unirii, propunerea de amenajare și volumul simbol preiau din caracterul organic și fluid al stilului definitoriu pentru zona istorică, ca un gest de apreciere a contextului, fără însă a-l imita. Propunerea noastră are în vedere conturarea unui spațiu urban coerent, unitar, care să reprezinte o continuare atât spațială cât și conceptuală a unor elemente Art Nouveau, subliniind complexitatea, dar și simplitatea naturii.

Conceptul care stă la baza propunerii de amenajare și a volumului simbol are în vedere principii organice regăsite în natură ca o manieră de a relaționa cu stilul Art Nouveau în care elementele naturale, vegetale sunt atât de prezente.

Propunerea de amenajare a spațiului este definită de trasee și zone fluide, așa încât parcursul utilizatorilor să fie unul variat ca și configurație spațială și ca și vegetație. Astfel, zonele vegetale creează un peisaj fluid care variază de la zone abundente și generoase, ca mix de specii, la zone cu vegetație joasă și preponderent minerale. Zonele mai bogate vegetal sunt amplasate spre pod și încadrează statuia poetului Mihai Eminescu, iar pe masură ce se parcurge situl înspre Sinagogă, vegetația devine mai joasă.

Ideea de a amplasa vegetație pe insule tip movile dorește să creeze o delimitare naturală față de stradă și să creeze un caracter intim al acestor zone, un refugiu urban. În zona dinspre Sinagoga Neologă, spațiile cu vegetație joasă propun utilizatorilor locuri de stat și de relaxare direct pe sol. Această zonă este mai puțin densă vegetal tocmai pentru a pune în evidență volumul propus.

Fiecare zonă oferă utilizatorilor locuri de stat, de repaos rapid, dar și zone mai ample pentru relaxare sau alte activități de petrecere a timpului liber (movilele cu vegetație joasă, deck-ul denivelat, gradenele cu inserții de vegetație). Ele sunt astfel amplasate încât să ofere priveliști către diferite puncte de interes.

Parcursul propus dinspre Piața Unirii are ca prim element volumetric literele ce formează numele orașului, mai apoi statuia poetului Mihai Eminescu, utilizatorul îndreptându-se spre volumul sculptural propus în spațiul mai larg dinspre Sinagogă. Amplasarea sculpturii în această zonă precum și caracterul deschis al acesteia invită utilizatorii să exploreze sculptura de jur împrejur. De asemenea, aici spațiul din jurul sculpturii permite scenarii de utilizare pentru diverse activități (expozițional, mici evenimente, adunări etc).

Sustenabilitatea intervenției are în vedere utilizarea de specii vegetale perene locale sau din zonele apropiate deja acomodate la climatul existent și care reduc costurile de mentenanță a spațiilor verzi propuse. Insulele vegetale contribuie pozitiv la reducerea poluării urbane, atât în ceea ce privește calitatea aerului, cât și vizual și fonic. Conform studiilor de specialitate, prezența spațiilor verzi contribuie semnificativ la bunăstarea psihică a utilizatorilor spațiului urban. De asemenea, am ales să păstrăm arborii existenți valoroși și sănătoși. Amenajarea propusă include materiale naturale precum lemnul, piatra, și materiale reutilizate/reciclate în cazul elementelor de metal.

Propunerea susține ideea de a readuce natura în spațiul urban printr-o architectură peisageră caracterizată de biodiversitate și varietate.

Vegetația împreună cu materialele propuse oferă experiențe senzoriale utilizatorilor prin atmosfera creată de elementele vegetale și percepția variată a diverselor zone minerale (pavaj de granit, beton cu agregate la vedere, lemn, beton).

Ca intervenții volumetrice se remarcă numele orașului la intrarea dinspre Piata Unirii si sculptura contemporană dinspre Sinagoga Neologă, fiind fiecare un pol de atracție urbană. De asemenea, se remarcă ca mobilier urban locurile de stat îmbinate cu standuri de biciclete din jurul arborilor existenți, deck-ul triangulat denivelat, locuri de stat fluide inserate în insulele de vegetație și zona “balansoarelor” urbane dinspre volumul existent atașat gradenelor de pe mal. Obiectele de mobilier urban sunt preponderent inserate în contextul vegetal, evitând dispunerea ca obiecte izolate.

Propunerea are în vedere, de asemenea, conturarea unei promenade unduite de-a lungul malului și presărată, din loc in loc, cu zone de stat orientate atât înspre malul Crișului, cât și înspre zona Palatului Vulturul Negru.

Obiectul simbol propus are la bază conceptul îmbinării elementelor fluide inspirate din natură și a rigorilor matematice care stau la baza arhitecturii computaționale. Puternic ca reper al spațiului urban, dar delicat ca prezență, volumul este structural prin forma însăși și creează o imagine organică specifică elementelor Art nouveau într-o manieră contemporană.

Arhitectura acestuia este generată prin algoritmi a căror definiție au la bază giroidul (suprafața minimală triplu periodică), geometrie care se regăsesâște în structuri microscopice ale unor elemente naturale. Așa cum Art Nouveau își găsește inspirația în natură, și conceptul pentru această sculptură apelează la principiile de biomimetism pentru a genera o geometrie complexă, fluidă și în același timp riguros definită. Giroidul reprezintă geometria de bază a sculpturii care este multiplicată și adaptată în funcție de o serie de parametri predefiniți prin intermediul unui mod de proiectare inovator ce îmbină principiile computaționale cu cele arhitecturale. Prin definiție, acest volum necesită minimul de material pentru spațiul conturat contribuind la o utilizare responsabilă de resurse.

Volumul simbol conferă identitate spațiului pieței și face legătura între trecut, prezent și viitor prin reinterpretarea în manieră contemporană a unor geometrii regăsite în stilul Art Nouveau.

Procesul de construcție al sculpturii presupune divizarea geometriei complexe în elemente geometrice de bază (triunghiuri) care vor fi debitate laser sau CNC, iar apoi asamblate conform unei scheme de asamblare generate digital. Procesul se bazează pe principiile fabricației digitale file-to-factory design.

Conceput din fâșii de aluminiu triangulate (8mm grosime), volumul își schimbă imaginea în funcție de momentul zilei și de anotimp prin reflexiile pe care le preia din context. Unghiurile din care vizitatorii percep sculptura propusă oferă o experiență diferită de fiecare dată întrucât nu există nici o parte identică cu alta. Volumul reprezintă un micro-cosmos în sine prin complexitatea elementelor componente, un obiect de arhitectură emergentă.

1544 voturi

REGULAMENT VOT


  • Votul poate fi exprimat exclusiv de cei care locuiesc azi în Oradea și au C.I. cu domiciliul în Oradea
  • Votul poate fi exprimat pe baza datelor personale (pentru a verifica domiciliu) și pentru un singur proiect;
  • Votul multiplu este exclus deoarece orice vot este atribuit unui CNP valid la momentul votului în Oradea;
  • Dacă datele personale oferite nu coincid cu baza noastră de date, votul se înregistrează, dar se validează doar după ce au fost verificate datele oferite. Un mail va confirma înregistrarea opțiunii de vot;
  • După exprimarea votului veți primi un mail de confirmare;